Lyhyesti

Jätkäsaari Mobility Lab on Helsingin kaupungin elinkeino-osaston koordinoima hanke. Helsingin innovaatiorahaston rahoittaman hankkeen koordinaatiokumppanina toimii Forum Virium Helsinki.

Lisäksi hankkeeseen kuuluu sekä suoraan että yhteistyön ja muiden hankekokonaisuuksien kautta joukko yrityksiä, tutkimustahoja sekä useita kaupunkitoimijoita (mm. kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin Satama, HSL, HKL, Helsinki Business Hub, Metropolia, VTT, Aalto-yliopisto ja FCAI-verkosto).

Jätkäsaari Mobility Labin tavoitteina on:

1. Tukea ja edesauttaa älykkään liikenteen kokeiluita ja uusien innovaatioiden testausta, todentamista ja referenssien luomista niiden skaalaamiseksi ja yritysten liiketoiminnan tukemiseksi,

2. Saada asukkaille ja muille käyttäjille parempia palveluita, ja

3. Edistää liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä ilmanlaatuun liittyvien ratkaisuiden löytämistä etenkin Jätkäsaaren alueella.

Hankkeen kohderyhmänä ovat etenkin yritykset ja muut uusia ratkaisuita kehittävät toimijat – niin Helsingissä, muualla Suomessa kuin ulkomaillakin. Tästä syystä suuri osa informaatiosta on tarjolla lähtökohtaisesti englanniksi.

Asukkaille ja muille käyttäjille näkyvänä kanavana toimii www.jätkäkokeilee.fi -sivusto. Kanava osallistaa ihmisiä ja esittelee käyttäjille suunnattuja kokeiluja.

 

Crusell bridge
kuva: Aamos Kantola