Launchpad-hankkeen opit ja verkostotilaisuus

Launchpad-hankkeen opit ja Jätkäsaari Mobility Labin verkostotilaisuus.