Lyhyesti

Helsinki haluaa vahvistaa yritysmyönteistä kokeilukulttuuriaan Helsingin kaupunkistrategian 2021-2025 mukaisesti. Teemme aktiivista yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen kanssa tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Älykkään liikenteen osalta näitä tavoitteita edistää Mobility Lab Helsinki, joka on osa kaupungin elinkeino-osaston laajempaa kokeilualustatoimintaa. Lisätietoa tästä ja muista aihealueista löytyy testbed.hel.fi -sivuilta.

Mobility Lab Helsinki – älyliikenteen kokeilualusta

Mobility Lab Helsinki on Helsingin kaupungin elinkeino-osaston koordinoima hanke. Helsingin innovaatiorahaston rahoittaman hankkeen koordinaatiokumppanina toimii Forum Virium Helsinki.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset ja muut uusia ratkaisuja kehittävät toimijat – niin Helsingissä, muualla Suomessa kuin ulkomaillakin. Tästä syystä suuri osa informaatiosta on tarjolla lähtökohtaisesti englanniksi.

 


 

Jätkäsaari testiympäristönä

Helsinki tunnetaan älykkään liikenteen edelläkävijänä niin avoimen datan ja rajapintojen, uusien palveluiden kuin automaationkin suhteen. Uusia palveluita ja teknologioita kehitetään ja pilotoidaan yhteistyössä kaupungin, yritysten, tutkimustahojen ja kaupunkilaisten kanssa.

Keskeisenä kokeilutoiminnan alueena ja living labinä toimivat etenkin Jätkäsaari ja Länsisataman alue. Rakentuva alue ja satamaliikenne korostavat urbaanin kaupunkiympäristön liikennehaasteita – siispä Jätkäsaari on otollinen paikka testata älyliikenneratkaisujen toimivuutta ja vaikuttavuutta.

Jätkäsaaressa on jo usean vuoden ajan toteutettu erilaisia liikenteen ja liikkumisen kokeiluja. Asukasyhteistyölle on muodostunut hyvä pohja: asukkaita osallistetaan uusien palveluiden testikäyttäjiksi ja antamaan palautetta.

Erilaiset kuormapyöräpalvelut, katuun asennetut älykkäät suojatiemerkit sekä liikenteen tilannekuvan ja -ohjauksen palvelut ovat esimerkkejä Jätkäsaaressa kokeilluista ideoista – lue lisää englanniksi!

Kokeilujen fokus

Älykkään liikenteen ja liikkumisen kokeilualustatoiminta sopii erilaisille toimijoille ensireferenssejä hakevista startupeista aina isoihin yrityksiin ja tutkijoihin. Haluamme edistää ratkaisuja, joiden tavoitteena on vastata liikenteellisiin haasteisiin esimerkiksi parantamalla liikenteen ja liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta tai taklaamalla ilmanlaatuun ja päästöihin liittyviä haittoja. Lisäksi kokeilujen tulisi sisältää uutuusarvoa tai synnyttää hyödyllistä tietoa ja oppeja.

Kokeilutoiminnan fokuksessa ovat digitaaliset ratkaisut ja älykkäät palvelut – oli kyseessä sitten IoT-ratkaisu, tekoäly, MyData tai uudenlainen kulkuväline. Kohderyhmänä voivat olla suoraan loppukäyttäjät ja vaikkapa tietyt käyttäjäryhmät kuten iäkkäät, koululaiset tai turistit. Kokeiltava ratkaisu voi olla myös esimerkiksi yrityksille tai julkissektorille suunnattu uusi teknologia, datan tuotto, tilannekuvan kehittäminen tai analyysipalvelu.

Vuoden 2022 alusta lähtien etenkin liikenteen digitaaliset kaksoset sekä datan käytettävyys, yhdistettävyys ja hyödyntäminen on nostettu yhdeksi kärkiteemaksi.

Kokeilujen edistäminen

Edistämme kokeilutoimintaa ja uusien ratkaisujen kehittämistä erilaisin keinoin.

  1. Etsimme soveltuvan kokeilun toteuttamiseen ja hyödyllisyyden arviointiin kaupungin oikeat osapuolet
  2. Löydämme sopivat kokeilu- ja toteutuspaikat kaupunkiympäristöstä
  3. Autamme alueen asukkaiden osallistamisessa ja kokeilun viestinnässä sekä näkyvyydessä
  4. Tarjoamme kohtaamispaikan ja yhteistyötilan startup-keskittymä Maria 01:ssä
  5. Autamme löytämään yrityskumppaneita ja sijoittajia
  6. Järjestämme avoimia hakuja nopeille kokeiluille
  7. Osaamme investoida uusia ratkaisuja mahdollistavaan älykkääseen infraan

Pyrimme ensisijaisesti edistämään yrityslähtöisten ideoiden ja ratkaisujen kokeilemista yhteistyön ja mahdollistavan ympäristön kautta, emme suoraan rahoittamaan kokeilijoita.

Onko sinulla idea, jota pitäisi päästä kokeilemaan? 

Jos sinulla on kysyttävää tai uusi ratkaisu, jota pitäisi päästä testaamaan todellisessa kaupunkiympäristössä, ota yhteyttä! Seuraa meitä Twitterissä ja LinkedInissä, niin kuulet heti ajankohtaisista aiheistamme.

 

Crusell bridge
kuva: Aamos Kantola