Lyhyesti

Helsingin kaupunkistrategiassa (Maailman toimivin kaupunki) 2017-2021 Helsinki on ilmaissut halunsa kehittää koko kaupunkia alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkeinotoiminnalle. Lisäksi yritykset ja TKI-toimijat ovat toivoneet kaupungilta aktiivista roolia kokeilualustatoiminnassa. Jätkäsaari Mobility Lab edustaa tätä toimintaa älyliikenteen saralla. Lisätietoa muistakin aihealueista löytyy testbed.helsinki -sivuilta.

Jätkäsaari Mobility Lab – älyliikenteen kokeilualusta

Jätkäsaari Mobility Lab on Helsingin kaupungin elinkeino-osaston koordinoima hanke. Helsingin innovaatiorahaston rahoittaman hankkeen koordinaatiokumppanina toimii Forum Virium Helsinki.

Lisäksi hankkeeseen kuuluu sekä suoraan että yhteistyön ja muiden hankekokonaisuuksien kautta joukko yrityksiä, tutkimustahoja sekä useita kaupunkitoimijoita (mm. kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin Satama, HSL, HKL, Helsinki Business Hub, Metropolia, VTT, Aalto-yliopisto ja FCAI-verkosto).

Jätkäsaari Mobility Labin tavoitteina on:

1. Tukea ja edesauttaa älykkään liikenteen kokeiluita ja uusien innovaatioiden testausta, todentamista ja referenssien luomista niiden skaalaamiseksi ja yritysten liiketoiminnan tukemiseksi,

2. Saada asukkaille ja muille käyttäjille parempia palveluita, ja

3. Edistää liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä ilmanlaatuun liittyvien ratkaisuiden löytämistä etenkin Jätkäsaaren alueella.

Hankkeen kohderyhmänä ovat etenkin yritykset ja muut uusia ratkaisuita kehittävät toimijat – niin Helsingissä, muualla Suomessa kuin ulkomaillakin. Tästä syystä suuri osa informaatiosta on tarjolla lähtökohtaisesti englanniksi.

Asukkaille ja muille käyttäjille näkyvänä kanavana toimii www.jätkäkokeilee.fi -sivusto. Kanava osallistaa ihmisiä ja esittelee käyttäjille suunnattuja kokeiluja.

 


 

Jätkäsaari testiympäristönä

Helsinki tunnetaan älykkään liikenteen edelläkävijänä niin avoimen datan ja rajapintojen, uusien palveluiden kuin automaationkin suhteen. Täältä löytyy pitkät perinteet avoimelle datalle, paljon korkean teknologian osaajia sekä toimiva ja mahdollistava toimintaympäristö uusien ratkaisuiden testaamiselle ja toteuttamiselle. Uusia palveluita ja teknologioita kehitetään ja pilotoidaan yhteistyössä kaupungin, yritysten, tutkimustahojen ja kaupunkilaisten kanssa.

Keskeisenä alueena ja living labinä, jossa kokeilutoimintaa edistetään, toimii etenkin Jätkäsaari ja Länsisataman alue. Jätkäsaareen liittyy urbaanin kaupunkiympäristön liikennehaasteita rakentuvan alueen ja satamaliikenteen myötä, tarjoten uusille ratkaisuille otollisen näytönpaikan toimivuuden ja vaikuttavuuden osoittamiseksi. Itse alue toimii testiympäristönä uusille teknologioille ja palveluille – pyrimme yhdessä etsimään lupaaville ideoille sopivat kokeilupaikat. Kokeiluita varten ja niiden myötä syntyy myös uutta dataa sekä älykästä infraa uusissa ratkaisuissa hyödynnettäväksi.

Alueella on jo usean vuoden ajan toteutettu erilaisia liikenteen ja liikkumisen kokeiluita. Sen myötä myös asukasyhteistyölle on muodostunut hyvä pohja. Alueen asukkaita osallistetaan uusien palveluiden testikäyttäjiksi ja antamaan palautetta.

Kokeilujen fokus

Älykkään liikenteen ja liikkumisen kokeilualustatoiminnassa pyritään luomaan puitteita erilaisille toimijoille ensireferenssejä hakevista startupeista aina isoihin yrityksiin ja tutkijoihin. Ratkaisuiden, joiden kokeilemista haluamme edistää, tavoitteena tulisi olla liikenteellisiin haasteisiin vastaaminen. Niiden tulisi siis edistää liikenteen ja liikkumisen sujuvuutta, turvallisuutta tai taklata ilmanlaatuun ja päästöihin liittyviä haittoja. Lisäksi kokeilujen tulisi sisältää uutuusarvoa tai synnyttää hyödyllistä tietoa ja oppeja.

Kokeilutoiminnan fokuksessa ovat digitaaliset ratkaisut ja älykkäät palvelut – oli kyseessä sitten IoT-ratkaisut, tekoäly, MyData tai uudenlainen kulkuväline. Kohderyhmänä voivat olla suoraan loppukäyttäjät ja vaikkapa tietyt käyttäjäryhmät kuten iäkkäät, koululaiset tai turistit. Toisaalta se voi myös olla yrityksille tai julkissektorille suunnattu ratkaisu kuten uudenlainen teknologiaa, datan tuotto, tilannekuvan kehittäminen tai analyysipalvelu.

Jätkäsaaressa on esimerkiksi kehitelty ja kokeiltu käyttäjille suunnattuja palveluita ja ratkaisuita kuten erilaisia kuormapyöräpalveluita ja katuun asennettuja älykkäitä suojatiemerkkejä sekä kaupungin liikenteenhallinnalle ja Helsingin Satamalle suunnattuja liikenteen tilannekuvan ja ‑ohjauksen palveluita. (lue lisää)

Kokeiluiden edistäminen

Edistämme kokeilutoimintaa ja uusien ratkaisuiden kehittämistä erilaisin keinoin. Näitä ovat mm.

  1. kaupungin oikeiden osapuolten löytäminen soveltuvan kokeilun toteuttamiseen ja hyödyllisyyden arviointiin
  2. sopivien kokeilu- ja toteutuspaikkojen etsiminen kaupunkiympäristöstä ja katutilasta (lue lisää)
  3. apu alueen asukkaiden osallistamisessa ja kokeilun viestinnässä sekä näkyvyydessä (lue lisää)
  4. kohtaamispaikka ja yhteistyötila startup-keskittymä Maria 01:ssä (lue lisää)
  5. apua yrityskumppaneiden ja sijoittajien löytämiseen (lue lisää)
  6. ajoittain järjestettävät avoimet haut nopeille kokeiluille (lue lisää)
  7. kyky investoida uusia ratkaisuita mahdollistavaan älykkääseen infraan (lue lisää)

Pyrimme ensisijaisesti edistämään yrityslähtöisten ideoiden ja ratkaisuiden kokeilemista yhteistyön ja mahdollistavan ympäristön kautta, emme suoraan rahoittamaan kokeilijoita. Emme siis pyri suoraan hankkimaan ratkaisuita, mutta huomioimme tietenkin kaupungin kehityssuunnitelmat ja keskeisten osapuolten osallistamisen kokeilujen yhteissuunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa sekä levittämisessä.

Onko itselläsi idea, jota pitäisi päästä kokeilemaan? 

Lisätietoa toiminnasta löytyy sivujen muista osioista lähinnä englanniksi – ja myös suoraan voi ottaa yhteyttä mikäli jää kysymyksiä. Ja etenkin, jos kehitteillä on uusi ratkaisu, jota pitäisi päästä testaamaan todellisessa ympäristössä ja kaupunki voisi olla siinä avuksi! Ajankohtaisten asioiden kuulemiseksi kannattaa myös seurata meitä Twitterissä sekä liittyä uutiskirjeeseemme.

 

Crusell bridge
kuva: Aamos Kantola