5G-kilpailutus – vastauksia kysymyksiin

Kysymyksiä ja vastauksia koskien tarjouspyyntöä Pasilan Triplan ja sen lähiympäristön alueelle IoT-laitteiden avulla toteutettavasta datan keräämisestä.

K: Lisätietoa asennuspaikoista (käyttötapaus ilmanlaadun seuranta) eli mihin laitteita voisi alustavasti sijoitella, asennustapa ja mitä jännitteitä sijainneissa on saatavilla? Tarvitaanko kaikkiin sijainteihin 230V AC > 5V DC konversio jos laitetta ei ajeta akuilla?

V: Pyydämme tarjouspyynnössä ratkaisua datan keräämiseen sekä suunnitelmaa (sisältäen sensoreiden sijoittelun) ratkaisun toteuttamiseksi. Tarjouspyynnön mukaisesti käytännön järjestelyt ja toteutukseen liittyvät yksityiskohdat ml. tarkat sijoituspaikat sovitaan valittujen tarjoajien kanssa erikseen. Tarjoaja voi sisällyttää ehdotuksen toivottavista (mahdollisista) asennustavoista ja -paikoista, joiden toteutuskelpoisuuden tarkastelu on osa mainittua pilotin aikana tehtävää yhteistä suunnittelua.

K: Mikä on hankinta-aikavälillä odotettu pilottien ajoaika ottaen huomioon projektin suunnittelun ja laitteiden asennusajat?

V: Suunniteltu ajankohta dataa hyödyntäville kokeiluille on helmi-/maaliskuu – kesäkuu. Pyrkimyksemme kuitenkin on saada datatarjoama alustalle mahdollisimman nopeasti, ottaen huomioon joidenkin ratkaisuun liittyvien osien toteutuksen mahdollisesti vaatima lisäaika.

K: Energiankulutuksen valvonta – Mitä rajapintoja toimitiloissa olisi jotta tätä pääsisi lukemaan ja lähettämään tietoa MegaSense-rajapintoihin?

V: Yrityskumppaneiden tarjoamaan tuoma muu data selviää tammikuun aikana. Se tuodaan suoraan tarjolle joko Helsingin yliopiston alustalle tai kumppanin omalle alustalle. Jos ratkaisussa halutaan hyödyntää muita rajapintoja, on tämän mahdollisuuden selvittäminen ensisijaisesti tarjoajan itsensä vastuulla.

K: Aktiviteettiseuranta – Onko mahdollista koehenkilöille jakaa tägejä esim. kulkukortti vierailun ajaksi ja sitä kautta seurata henkilön liikettä ja aktiviteettia toimitilassa? Logistinen toteuttavuus tässä käyttötapauksessa on kysymysmerkki käytännössä. Voiko Triplan henkilöstöä / turvahenkilöstöä valjastaa aktiviteettiseurantaan?

V: Hankintayksikkö ei ole sopinut koehenkilöiden käytöstä osana kokeilua. Koehenkilöiden käyttäminen on kuitenkin mahdollista, mutta käyttäjien hankinta on silloin tarjoajan vastuulla. Tarjoajia pyydetään lisäksi huomioimaan tarjouspyynnössä asetetut tietosuojavaatimukset.

K: Sanamuodot eivät täysin selvästi sano, onko ratkaisussa pakko hyödyntää Pasilassa olevaa 5G-testiverkkoa. Jos näin on, toimittaako hankintayksikkö tarvittavat SIM-kortit?

V: Jos tarjoaja käyttää ratkaisussaan 5G-verkkoa, niin silloin lähtökohtaisesti SIM-kortit kuuluvat osaksi tarjousta. Datan keräämisessä ei ole pakko käyttää 5G-verkkoa, mutta tarjouksessa tulee kuitenkin kuvata, kuinka data aiotaan kerätä.