5G-kilpailutus

Tarjouspyyntö Pasilan Triplan ja sen lähiympäristön alueelle IoT-laitteiden avulla toteutettavasta datan keräämisestä

Helsingin kaupunki haluaa selvittää uuden verkkoteknologian luomia mahdollisuuksia sensoroinnille kaupunkiympäristössä sekä sensoreiden tuottaman datan hyödyntämisestä 5G-verkoissa, ja siten synnyttää mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan synnylle ja sen edellyttämälle infrastruktuurille. Tällä tarjous-pyynnöllä etsimme toteuttajia suorittamaan monimuotoista datan keruuta Pasilan Triplan alueella ja sen lähiympäristössä.

Helsingin kaupunki on yhdessä yrityskumppaneiden kanssa kehittämässä 5G-testialustatoimintaa Pasilan Triplan alueelle ja sen lähiympäristöön. 5G-verkot tulevat jatkossa olemaan tärkeässä roolissa niin datan keräämisessä erilaisista lähteistä kuin sovelluksissa, joissa hyödynnetään monipuolisesti tarjolla olevaa dataa. Osana datatarjoaman kehittämistä pyydämme tarjouksia ratkaisuista, joiden avulla laajennamme Pasilan datavalikoimaa Helsingin Yliopiston operoimalla data-alustalla, joka on kehitetty osana ilmanlaatudataan erikoistuvaa UrbanSense-hanketta.

Tarjottavan ratkaisun tulee sisältää tarvittavat IoT-laitteet ja niiden avulla saatava data, laitteiden asennus sekä sopimusajan mukainen ylläpito. Ohessa esimerkkejä tarjottaviin ratkaisuihin sisältyvästä datasta: ihmisvirtauksia (ohikulkijoiden lukumääriä, käytettyjä kulkuvälineitä ja aktiviteetteja), sää- ja ilmanlaatutietoja sekä lähiympäristöön ja liiketoimintaan liittyvää dataa (Co2, lämpötila, kosteus, saasteet, energiankulutus ja melu). (Huom! reaaliaikaista videokuvaa ei voi suoraan kytkeä alustalle, vaan tarjoajan tulee prosessoida data ensin).

Pyydämme tarjousta 17.12.2019 klo 12.00 mennessä. Tarjouspyyntö on ladattavissa tästä.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja vastaukset löytyvät täältä.